LADY OF THE HOUSE SPEAKING

HUISREGELS FESTIVAL

TOEPASSING
Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt op het Festivalterrein.

ORGANISATIE
Volg altijd de aanwijzingen op van de Organisatie, of van de door de Organisatie aangewezen personen.

HUISREGELS
In situaties waarin deze Huisregels niet voorzien, wordt evenals besloten door de Organisatie.

TOEGANG
Toegang tot het Festival is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Tenzij duidelijk is aangegeven dat het festival gratis toegankelijk is.

LEGITIMEREN
Eenieder die zich op het Festival bevindt moet zich kunnen legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.

MINIMALE LEEFTIJD
De minimale leeftijd om het Festival te bezoeken is 18 jaar. Personen onder de leeftijd van 18 jaar moeten daarom begeleidt worden door een persoon van 18 jaar of ouder.

ALCOHOL
Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren op en rond het Festivalterrein.

DRONKEN
Het is evenals verboden om in staat van dronkenschap het festival te betreden, of om op het Festivalterrein aanwezig te zijn.

CONTROLES
Door de Organisatie aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot het Festival, of zich bevindt op het Festivalterrein, te controleren. En om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering.

VERBODEN
Onderstaande zaken mogen dan ook niet meegenomen worden op het Festivalterrein:
* Etens- en drinkwaren, flesjes water tot 50cl zijn wel toegestaan.
* Gevaarlijke voorwerpen, waaronder messen, wapens, glas en blik.
* Drugs en alcohol.
* Giftige, brandbare en explosieve materialen, waaronder vuurwerk.
* Skates, skeelers, rolschaatsen, steps, skateboards, scooters, brommers en fietsen.
* Huisdieren, tenzij als inzet voor en herkenbaar als hulp- of geleidehond.
* Professionele foto- , video- en opnameapparatuur.
* Vlaggen, vlaggenstokken, spandoeken.
* Voetbalshirts en overige clubuitingen.
* Onbemande luchtvaartuigen, waaronder drones.

FOTO EN VIDEO
De Organisatie is verder gerechtigd, om opnamen van bezoekers van het Festival te maken.

De Organisatie mag dan ook de opnamen van haar Festival en haar bezoekers naar eigen inzicht en kosteloos gebruiken en exploiteren op welke wijze dan ook en voor onbeperkte duur.

AKKOORD
Door het festival te betreden ga je dus akkoord met de huisregels. Het gevolg bij het niet opvolgen is dat je het festival moet verlaten. Kortom, houd je er aan.
HUISREGELS CAMPING

OPENINGSTIJDEN
Je bent welkom op de camping vanaf vrijdag 28 juni om 18:00 uur. Zondag avond, 30 juni, dien je weer voor 22:00 uur weg te zijn.

TENT OF CARAVAN
Om te blijven slapen heb je bovendien een kampeerticket nodig. Deze is het hele weekend geldig. Elk ticket geeft recht op 1 staanplaats en maximaal 6 personen.

VRACHTWAGEN EN TRAILERS
Vrachtwagens, trailers en aanhangwagens mogen niet op het camping terrein.

GASFLESSEN EN AGGREGATEN
Het gebruik van gasflessen, gasinstallaties, aggregaten en brandstof tanks is niet toegestaan. Ook taps, koolzuurflessen en biervaten zijn verboden.

VRIEZERS EN KOELKASTEN
Op de camping is het gebruik van koelkasten en vriezers niet toegestaan.

GLAS EN DRANK EN ETEN
Alleen blik is toegestaan, glas dus niet. Meegebrachte eet- en drinkwaren is uitsluitend toegestaan op de camping. NIET op het festivalterrein.

WINKEL EN SANITAIR
Deze is er niet. Wel hebben we sanitaire voorzieningen zodat je warm kunt douchen. Er zijn ook toiletten. Wildplassen doe je immers niet. Op het festival kun je wel eten en drinken kopen.

SCHOON
Je bent hier als gast en daarom ruim je je troep op. Er zijn voldoende containers aanwezig. Het opzettelijk vernielen of vervuilen van het terrein of materialen mag dus niet. Je bent immers niet thuis.

ELEKTRA
Je kan ’s nachts gewoon je telefoon op laden. Er is elektra aanwezig maar neem wel je eigen verlengsnoer mee. Eigen stroom mag dan ook niet gebruikt worden.

ONZEDELIJK
Op onze camping en festival toon je respect voor elkaar. Je blijft van elkaar af. Bij onzedelijk gedrag ben je niet meer welkom en daarom moet je direct van het terrein af.

VUUR
Kampvuren, BBQ’s en fakkels zijn ten strengste verboden op last van de brandweer. Daarnaast zijn ook alle andere vormen van open vuur verboden.

PARKEREN
Hier hebben we een parkeerplaats voor. Dus niet bij je staanplaats. Even uitladen mag wel.

GELUID
Wellicht wil je de hele camping mee laten genieten van jouw favoriete muziek. Hoe leuk ook, op ons terrein mag dat niet. De organisatie bepaald daarom het volume, en jij dus niet.

HUISDIEREN
Dieren zijn niet toegestaan op de camping en het festival. Helaas, niet iedereen is gek op dieren en op het festival is nogal druk voor dieren.

TOEGANG
Vanaf 18 jaar ben je welkom. Bij twijfel vragen we daarom ook om je legitimatie. Ben je met je ouders mee of is er iemand van 18 jaar of ouder bij, dan mag het wel.

TOEZICHT EN HANDHAVING
Voor ieders veiligheid en service is er een toezichthouder en beveiliging. Je dient naar hun te luisteren. Daarom kan het zijn dat je bij een overtreding van bovenstaande regels het terrein direct moet verlaten of dat er aangifte wordt gedaan.