BELANGRIJKE ZAKEN

Privacyverklaring Hoppig Hoofddorp B.V.

Vastgesteld op 14 mei 2018


In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Hoppig Hoofddorp B.V. (hierna: Hoppig) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Hoppig en kopers van tickets van door Hoppig georganiseerde evenementen. Hoppig acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

In het algemeen kan Hoppig gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Hoppig, een ticket koopt van een evenement van Hoppig, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (www.hoppigbierfestival.nl) of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 
 

VERZAMELING GEGEVENS
Hoppig kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt of deelneemt aan een winactie die Hoppig organiseert.

Via eigen onze website– Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Hoppig via de website die Hoppig beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.


Via websites van derden – Hoppig maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Hoppig op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor Hoppig optreden, zoals bij de online verkoop van tickets voor door Hoppig georganiseerde evenementen via de website van bijvoorbeeld Ticketkantoor (www.ticketkantoor.nl). Ticketkantoor en andere opdrachtnemers van Hoppig kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Hoppig is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Hoppig Hoofddorp plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen – Hoppig kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het met camera registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. Dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Hoppig hiertoe wettelijk wordt verplicht.

PERSOONSGEGEVENS
Hoppig kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die wij van jou kunnen verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten; en

DOELEINDEN
Hoppig kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen (zoals festivals);
 • ter uitvoering van een overeenkomst;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen en evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Hoppig Hoofddorp worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, website, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de evenementen die Hoppig Hoofddorp organiseert.
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
 • verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden ook niet verkocht aan derden.

  
UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:

 • Je kan zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar hallo@hoppighoofddorp.nl.


WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Hoppig waarnaar Hoppig linkt of social media buttons op onze website waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Hoppig is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Hoppig raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

BEVEILIGING
Hoppig doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                          
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Hoppig behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.